fbpx
Ramina Consult Logo

Общо и животозастраховане от Кредит Център ООД

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Застрахователни покрития при индивидуално, семейно или групово застраховане:

Покритие на една или няколко групи здравни услуги и стоки както следва:

ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ

Застраховка „ЗЛОПОЛУКА”, в това число и трудова злополука, е  продукт, който предоставя застрахователна защита за Вас, Вашите близки, работници и служители и финансова подкрепа при събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованото физическо лице вследствие на злополука, настъпила в срока на договора. 

Покритие:

Застраховка живот

Валидна на територията на целия свят

  • Рискова застраховка живот, в т.ч. и живот на кредитополучател; 
  • Спестовна (смесена) застраховка живот;
  • Инвестиционна застраховка живот.
  • Смърт и трайна неработоспособност над 75%;
  • Изтичане (доживяване) срока на застраховката.

В зависимост от избора на ползвателя на застрахователната услуга, могат да бъдат покрити и следните рискове:

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ И ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ; МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ; ПЛАНИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Покрития при „Помощ при пътуване“:

Покрития при „Отмяна на пътуване“:

Застраховка "Гражданска отговорност"

Покритие:

Застраховка "Автокаско"

Покритва пълно или частично увреждане на мпс вследствие на следните рискове:

Застраховка "Автоасистанс"

за България и чужбина. Може са се сключи като самостоятелен продукт, както и в комбинация с гражданска отговорност и каско.

Застраховка имущество за дома и бизнеса

Според предназначението на обекта/предмета на дейност, имуществените застраховки защитават както жилището или офиса на клиента, така и вещи за ежедневна употреба в едно домакинство (мебели, домакински електроуреди и др.) или офис оборудване.

Те осигуряват застрахователна защита за събития, настъпили в резултат на пожар, природни бедствия буря, градушка, наводнение, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, късо съединение и токов удар, кражба чрез взлом и въоръжен грабеж, чупене на стъкла, гражданска отговорност и др.

Други видове имуществени застраховки:

  • електронно оборудване, авария на машини, каско на машини;
  • фотоволтаични и термични соларни централи;
  • индустриален пожар, прекъсване на дейност.

други застраховки

Процес

Други услуги

Сделки с недвижими имоти

Продажба на имоти; Покупка на имоти; Наем на имоти; Пазарно проучване; Съдействие при сделки

Кредитно консултиране

Връзка с професионален кредитен консултант от кредитен посредник Кредит Център ООД

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Набор от животозастрахователни продукти като оторизиран финансов консултант на Евролайф България ЕООД

За връзка с нас

Call Now Button
Начало