fbpx

Застраховка живот

Застраховката Живот е проява на отговорност към себе си и към своите близки хора, както и подсигуряване при евентуални неприятни стечения на обстоятелствата.

Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за него е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента(ите) по полицата. В замяна на това обещание, клиентът заплаща застрахователна премия.

Освен това застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Животозастраховането включва следните видове продукти:

Чисто рискови застраховки – те осигуряват изплащане на суми при настъпване на неблагоприятни събития.

Смесени застраховки – това са продукти, които комбинират застрахователно покритие при настъпване на събитие, както и дългосрочно спестяване на суми.

Спестовният  елемент на застрахователните договори също не бива да се подценява. Поради стриктната инвестиционна политика на застрахователите, спестовната застраховка може да се разглежда като напълно сигурна инвестиция – по подобие на банков депозит. Тя е разумен начин и един от вариантите за разпределяне на спестените средства.

Добре е, също да отбележим, че животозастрахователните продукти са насърчени от законовата уредба в България и носят данъчни облекчения за всеки, който сключи такъв договор.

В заключение – застраховането е механизъм за минимизиране на риска, който осигурява сигурност и дългосрочно спестяване и който се е доказал като изключително успешен в целия свят. Познат още от древността, този инструмент продължава да помага на милиони хора по света да посрещнат превратностите в живота.  Да бъдем отговорни е безценно.

Повече за Евролайф България ЕООД и партньорите на дружеството прочетете ТУК.

*По материали от https://www.investor.bg/

Call Now Button
Начало