fbpx

Евролайф България ЕООД

Евролайф България ЕООД е застрахователен брокер, вписан в регистъра на застрахователните посредници. Дружеството дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на ползвателя на застрахователната услуга.

По искане на ползвателя на застрахователни услуги и след писмено представена от негова страна информация, Евролайф България ЕООД има възможност да определи изискванията и потребностите на ползвателя, както и основанията си за съветите към него, относно конкретна застраховка.

Евролайф България ЕООД повече от застрахователен посредник. Като специалист в областта на финансовото осигуряване, спестяването и грижата за старините компанията се чувства отговорна за доброто състояние на своите клиенти. Финансовите консултанти провеждат цялостна консултация с цел намиране на най-подходящите инструменти за инвестиция и подсигуряване за индивидуални цели и нужди.

Евролайф България ЕООД подбира своите партньори сред международно реномирани компании по редица критерии: размер, вложения и инвестиране на фирмения капитал, опит в съответната сфера на бизнес, контрол на дейността, печалба на компанията.

Партньори на Евролайф България ЕООД са ЗАД Алианц България Живот, Граве България Животозастраховане ЕАД и ЗК Уника Живот АД.

*По материали от https://www.eurolife.bg/bg/bg/

Call Now Button
Начало